Telefon Aktualizacja stron

Aktualizacje - Modernizacja - Opieka - Monitoring stron >> Sprawdź naszą ofertę

Zasady współpracy

Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch form współpracy:
- usługa abonamentowa płatna na koniec miesiąca,
- jednorazowe zlecene

Informacje Ogólne:
Zleceniobiorca zobowiązuje się do aktualizowania strony internetowej według wskazówek i wytycznych Klienta oraz na żądanie Klienta. 
W przypadku zamówienia usługi abonamentowej zostaje podpisana umowa na czas nieokreślony (chyba, że strony ustalą inaczej) z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
Klient zobowiązuje się do udostępnienia i przekazania Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych danych umożliwiających przeprowadzenie aktualizacji, w tym danych umożliwiających dostęp do serwera Klienta. 
Klienta ma 5 dni roboczych na odbiór aktualizacji strony internetowej po oświadczeniu o wykonaniu aktualizacji złożonym przez Zleceniobiorcę. Jeżeli Klient nie wyrazi uwag dotyczących wykonania aktualizacji przyjmuje się, że aktualizację strony internetowej zaakceptował i odebrał.
Przed rozpoczęciem prac aktualizacyjnych  wykonana zostanie kopia bezpieczeństwa obecnego stanu serwera FTP oraz bazy danych.

Kanały komunikacji z klientem:
- aplikacja InterNote (system zarządzania zdarzeniami)
- poczta email
- w nagłych przypakach przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne

Zleceniobiorca:
Zleceniobiorca nie może wykorzystywać plików źródłowych strony Klienta oraz danych w  nich zawartych do celów innych niż wykonanie niniejszej umowy, a zwłaszcza udostępniać ich osobom postronnym. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji aktualizacji w możliwe krótkim czasie, to znaczy od poniedziałku do piątku reakcja na zlecenie nie będzie trwała dłużej niż 24 godziny.  
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przepracowania na rzecz Klienta w danym miesiącu ustalonej wcześniej ilości godzin. W sytuacji, gdy wykonywanie aktualizacji spowoduje przekroczenie wspomnianego czasu, Zleceniobiorca poinformuje o tym Klienta. Za zgodą Klienta prace aktualizacyjne poza ustalonym limitem czasowym zostaną wykonane i opłacone wg stawki ustalonej przez Strony.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia raportu  zdarzeń,  na podstawie którego wystawiana jest na koniec miesiąca faktura VAT.

Zleceniobiorca deklaruje możliwość wykorzystania czasu z pakietów na cele aktualizacyjne, programistyczne, czyli napisanie nowego moduły do strony, dodanie nowej funkcjonalności etc.

Klient:
Klient udostępni Zleceniobiorcy konto ftp z dostępem do plików źródłowych strony oraz zagwarantuje dostęp do panelu administracyjnego aktualizowanej strony  (cms) w porzypadku jeśli posiada taką aplikację.
Klient będzie przekazywał dokładne dyspozycje (opis) dotyczące prac, które ma wykonać Zleceniobiorca.
Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat za realizację usługi na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam